Sunday, 20 November 2016

Bạn muốn học lĩnh vực nào của kinh doanh?

Bất kể bạn muốn học lĩnh vực nào của kinh doanh, các chuyên ngành của Deakin cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn. Nhóm ngành kinh doanh tại Đại học Deakin bao gồm các ngành sau:
 1. Kế toán
 2. Hệ thống thông tin kế toán
 3. Quản lý văn hóa và nghệ thuật
 4. Phân tích kinh doanh
 5. Thương mại
 6. Quản lý xây dựng
 7. Kinh tế học
 8. Quản lý sự kiện
 9. Tài chính
 10. Hoạch định tài chính
 11. Quản trị nguồn nhân lực
 12. Hệ thống thông tin
 13. Kinh doanh quốc tế
 14. Luật
 15. Lãnh đạo
 16. Quản lý
 17. Tiếp thị
 18. Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 19. Tâm lý học tổ chức
 20. Bất động sản
 21. Phát triển thể thao
 22. Quản lý thể thao 

Tại sại lại chọn ngành kinh doanh của Đại học Deakin?
Dẫn đầu Úc với chất lượng quốc tế
Bằng Cử nhân thương mại và Thạc sỹ nghệ thuật được Tổ chức phát triển quản lý châu Âu chứng nhận quốc tế và công nhận EPAS.  EPAS là một tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho chương trình dạy kinh doanh trên toàn thế giới. Deakin là trường đại học Úc duy nhất được công nhận EPAS cho chương trình học cử nhân thương mại, và là 1 trong 3 trường đại học Úc có bằng thạc sỹ nghệ thuật được công nhận EPAS. 
Xếp hạng 5 sao QS
Bằng thạc sỹ Deakin xếp hạng 5 sao QS danh giá cho những thế mạnh trong chương trình đào tạo của mình – được xem như là “chương trình đào tạo thu hút và được công nhận với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm rất cao”. Trường kinh doanh Deakin cũng đạt được xếp hạng tối đa 5 sao QS về cơ sở vật chất, tính đa dạng và tính quốc tế, chất lượng dạy và học, sức mạnh của chương trình cho bằng cử nhân nghệ thuật. 
Xếp hạng 5 sao GMAA
Mới đây, bằng cử nhân thạc sỹ nghệ thuật của Deakin đã được Hiệp hội quản lý sinh viên tốt nghiệp của Úc xếp hạng 5 sao cho tiêu chuẩn và giá trị của bằng này.  Xếp hạng GMAA được xem như là tiêu chuẩn đánh giá độc lập và khắc khe cho các trường kinh doanh tại Úc. 
Khóa học linh hoạt
Bạn có thể học bất cứ khi nào, bất cứ đâu và bằng bất cứ cách nào bạn thích, và định  hướng việc học  theo cam kết làm việc và phong cách sống của bạn. Hệ thống học kỳ 3 tháng của trường gồm 3 kỳ học mỗi năm, cho phép bạn bắt đầu khóa học vào các khoảng thời gian khác nhau trong năm.  Điều này cũng cho phép bạn đầy nhanh hoặc giảm tốc độ học khi vẫn hoàn thành khóa học theo khung thời gian bình thường của khóa học. 
Học ở nước ngoài
Đạt được điểm cạnh tranh với kinh nghiệm học tập quốc tế và đạt được sự tín nhiệm nhờ vào bằng cấp của bạn. Trường kinh doanh Deakin đưa ra một số chuyến du học đặc biệt trong năm đến các nơi như Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu. Hoặc cân nhắc một số cơ hội học tập ở nước ngoài mà Deakin đưa ra.
>> Thông tin du học Úc

No comments:

Post a Comment