Wednesday, 26 July 2017

Du học tại Nhật Bản nên chọn ngành gì?

Du học Nhật Bản năm 2018 nên chọn ngành gì?

Về việc chọn ngành nghề, cháu học xong chương trình tiếng cũng cần khoảng 2 năm. Như vậy thì năm 2020 cháu mới sang chương trình chuyên môn. Để có những đánh giá, nhận định về xu hướng sử dụng nhân sự thì tới khi đó sẽ có những nhận định sát được. Song tôi khẳng định một số ngành nghề sau chắc chắn Nhật Bản luôn khát nhân lực trong nhiều năm tới:
+ Ngành công nghệ thông tin.
+ Ngành điều dưỡng, hỗ trợ y tế.
+ Ngành Cơ khí, điều khiển máy.
+ Ngành Nông nghiệp, thủy sản.
+ Ngành xây dựng.
+ Ngành Tiếng Anh.
Theo đánh giá của chúng tôi, 6 ngành nghề trên luôn cần nhân lực và tương lai sẽ thiếu nhiều ở Nhật. Tới lúc đó, anh có thể định hướng cho cháu theo học những ngành nghề trên hoặc theo sở trường của cháu, Khi đó cháu cũng sống ở Nhật được 2 năm rồi, cháu cũng có thể chủ động tìm hiểu và lựa chọn dễ dáng hơn, chắc anh yên tâm.

Chi phí du học hằng năm ở Nhật

Các trường chuyên môn có mức học phí là khác nhau. Trung bình học phí khoảng 75 man (xấp xỉ 150 triệu VNĐ, tính theo tỷ giá 26/7/2017). Chi phí sinh hoạt hằng tháng của du học sinh tối thiểu khoảng 5man/ tháng (khoảng 10 triệu). Như vậy, nếu bạn  xác định cho cháu sang Nhật để đi học, không đi làm thêm, thì số tiền trên anh phải chủ động chuyển từ VN sang nhé. Nếu cháu có thể đi làm thêm thì tiền học phí, chi phí sinh hoạt cháu có thể trang trải toàn bộ hoặc một phần. Nhìn chung, hầu hết du học sinh Việt Nam tại Nhật đều phải tự đi làm và lo mọi chi phí học tập, sinh hoạt của mình tại Nhật.

No comments:

Post a comment